Објављен Први јавни позив за достављање предлога пројеката у оквиру Програма за Дунавски регион 2021-2027

29. септембар 2022. |

Објављен Први јавни позив за достављање предлога пројеката у оквиру Програма за Дунавски регион 2021-2027

Први јавни позив за достављање предлога пројеката у оквиру (Интеррег VI-Б) Програма за Дунавски регион 2021-2027, расписан је 29. септембра 2022. године. 

Рок за достављање сажеткa пројекта (Expression of Interest - EoI) је 21. новембар 2022. године до 14:00 часова.

Програм ће подржати пројекте фокусиране на програмске приоритете 1, 2 и 3, као и на специфичан циљ 4.2 односно:

Приоритет 1 – Паметнији Дунавски регион

Приоритет 2 – Зеленији Дунавски регион са ниском емисијом угљеника

Приоритет 3 – Социјално оријентисан Дунавски регион

Приоритет 4 – Боље управљање сарадњом у Дунавском региону: специфични циљ 4.2 – Јачање институционалних капацитета за територијално и макро-регионално управљање.

Програм за Дунавски регион промовише економску, социјалну и територијалну кохезију у Подунављу кроз интеграцију политика у одабраним областима деловања. Програм пружа финансијску подршку оним пројектима транснационалне сарадње који доприносе развоју иновативнијег, одрживијег и више социјално оријентисаног Дунавског региона.

Програмско подручје обухвата територију 14 земаља које сачињавају макро-регион, од којих су 9 чланице ЕУ: Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка (Баден-Виртемберг и Баварска), Мађарска, Румунија, Словачка и Словенија, и 5 земаља које нису чланице ЕУ: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Молдавија и Украјина (Черниветска област, Ивано-Франковска област, Закарпатска област, Одешка област).

Јавни позив се спроводи у два корака:

  •  У првом кораку се од апликаната тражи да електронским путем кроз систем за праћење програма (ЈеМS), поднесу сажетак пројекта (Expression of Interest - EoI), у оквиру ког је неопходно представити логику интервенције предлога пројекта и његов стратешки значај за програм. У овој фази не треба достављати додатна пратећа документа.
  •    У другом кораку, претходно одабрани предлози пројеката који су достављени у оквиру првог корака ће бити позвани да поднесу апликациони пакет који укључује потпуно развијени апликациони формулар (АF), који ће садржати детаљније информације о пројекту и представљаће основ за одабир пројектних предлога за финансирање.

Програм ће издвојити до ЕУР 91.753.091,38 за финансирање пројеката у оквиру првог позива. Максимални допринос ЕУ пројектним буџетима износи 80%.

Сваки пројекат, чија је имплементација ограничена на максимално 30 месеци, мора укључити барем три финансијска партнера из три различите земље програмског подручја: водећег партнера и најмање два пројектна партнера. Партнери из РС могу бити и водећи партнер на пројекту. Више информација о прихватљивости партнера можете пронаћи у програмском упутству за апликанте (Applicants’ Manual).

Министарство за европске интеграције организоваће Инфо-дан у Београду поводом објаве Првог јавног позива за достављање предлога пројеката у оквиру Програма за Дунавски регион. Информације о датуму, термину и адреси одржавања Инфо-дана биће накнадо објављене.

Више информација о јавном позиву можете пронаћи на програмској интернет страници:
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call 

Детаљнија упутства везано за начин пријаве и припрему пројектног предлога доступна су на следећим програмским страницама:

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/webinars