На Четвртој међувладиној конференцији у Бриселу отворена поглавља 5 и 25

13. децембар 2016. | Брисел


Одлука о отварању преговарачких поглавља 5 и 25 донета је данас на Четвртој међувладиној конференцији у Бриселу. На конференцији су представљене преговарачке позиције Србије за поглавље 5 Јавне набавке и поглавље 25 Наука и истраживање. Делагацију Србије предводио је министар задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.

Поглавље 5 посвећено је јавним набавкама, важном сегменту функционисања привреде који је неопходан за постизање циљева слободног тржишта. Занимљивост у вези са поглављем 5 је да ЕУ није захтевала мерила за његово отварање. О значају уређења ове преговарачке области, говори податак да јавне набавке чине 20 одсто бруто домаћег производа у земљама ЕУ, а око 15 одсто на глобалном нивоу. Начин на који се користи новац пореских обвезника има велики значај за квалитет услуга које држава пружа грађанима и привреди. Јачањем транспарентности јавних набавки стварају се претпоставке да што већи број потенцијалних понуђача сазна за потребе наручилаца. То даље доводи до јачања конкуренције међу њима и могућности да држава за дати новац, добије најбољу понуду на тржишту. Тиме је могуће остварити значајне уштеде, за исти обим купљених добара, услуга и радова

Поглавље 25 - Наука и истраживање, подразумева усклађивање правила у оквиру ових области са онима која важе у земљама ЕУ са циљем унапређења домаћег научног и технолошког система као једног од кључних чинилаца одрживог и привредног развоја. Приступањем научном систему Европске уније, државама чланицама отварају се могућности пуноправног учешћа у програмима ЕУ за науку и истраживање, што омогућава укључивање њених научника у међународне пројекте и обезбеђивање додатних средстава за финансирање истраживања.