Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком

05. јул 2024. | Београд

Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком

Обавештавамо вас да је Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-6017/2024 од дана 2. јула 2024. године, одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком (у даљем тексту: Нацрт закона).

Министарство за европске интеграције ће спровести јавну расправу о Нацрту закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком у периоду од 8. до 29. јула 2024. године, док је текст Нацрта закона постављен на интернет страници Министарства за европске интеграције www.mei.gov.rs и на Порталу еКонсултације https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/212/3

Циљ овог закона је припрема система за управљање и контролу спровођења кохезионе политике Европске уније, као и утврђивања поступка за припрему релевантних докумената у складу са циљевима кохезионе политике и обавезама Републике Србије преузетим у процесу приступања Европској унији. С тим у вези, од посебног је значаја да процес израде документа укључи што је више могуће релевантних актера, имајући у виду велику очекивану добробит по грађане и институције Републике Србије коју доносе фондови кохезионе политике као и сложеност система ког је потребно успоставити.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству за европске интеграције путем електронске поште преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства за европске интеграције на адресу bojana.bondzic@mei.gov.rs и milica.ralevic@mei.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство за европске интеграције, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, Немањина 34, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком”.

Документа:

  • Закључак о јавној расправи са Програмом јавне расправе;
  • Образац за коментаре;
  • Нацрт закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком;
  • Образложење Нацрта закона;
  • Извештај о спроведеној анализи ефеката закона о успостављању и функционисању система за управљање кохезионом политиком;
  • Садржај Уредбе за први циљ;
  • Садржај Уредбе за други циљ.

Сва претходно наведена документа можете да преузмете овде.