Акциони план за испуњавање препорука ЕК

Акциони план предвиђа активности за испуњавање препорука које је Европска комисија изнела у Годишњем извештају о напретку, објављеном у октобру 2012. План садржи преглед најважнијих препорука и недостатака на које је указала Европска комисија, као и преглед надлежних институција, мера и рокова за спровођење тих препорука и активности предвиђених планом.

Нацрт акционог плана припремљен је у табеларном облику, а препоруке садржане у табели се односе на надлежности Владе, док су препоруке из домена рада законодавне и судске власти, као и оне које се односе на независна и регулаторна тела, дате на крају табеле, али само као систематизован преглед препорука, на основу којих ће они извештавати.

Рок примене Акционог плана обухватиће период до објављивања наредног Годишњег извештаја Европске комисије.

О испуњености плана Канцеларија за еворпске интеграције ће припремати извештаје у априлу, јулу и септембру наредне године.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ПРЕПОРУКА ЕК 2012.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ПРЕПОРУКА ЕК 2013.