Aкциони план ЕК 2012

“Акциони план за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. годину”, можете да преузмете овде.

Извештаји за 2012:

- Први Извештај о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука из Годишњег извештаја ЕК за 2012. годину

- Други Извештај о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука из Годишњег извештаја ЕК за 2012. годину

- Трећи Извештај о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука из Годишњег извештаја ЕК за 2012. годину