Полугодишњи извештај ЕК о прегледу стања у поглављима 23 и 24

"Non -  paper" о стању у поглављима 23 и 24, новембар 2017.

"Non -  paper" о стању у поглављима 23 и 24, мај 2017.