Полугодишњи извештај ЕК о прегледу стања у поглављима 23 и 24