Архива јавних набавки

 

Рачунарска опрема – надоградња лиценци на најновију верзију за софтвер ABBYY FineReader Corporate Edition, поновљени поступак, ЈН 13/19

10. мaj 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
20. мaj 2019. у 11h

Услуге израде анализе у области јавних набавки, поновљени поступак, ЈН 12/19

6. мaj 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
16. мaj 2019. у 13h

Услуга израде анализе спремности домаћих тела за оцењивање усаглашености за примену хармонизованих стандарда, ЈН 11/19

30. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
10. мaj 2019. у 10h

Услуга конвертовања и форматирања правних аката ЕУ ЈН број 10/19

19. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
20. мaj 2019. у 12h

Услуга израде анализе утицаја оснивања Акционе групе која ће се бавити идентификацијом трендова у вези са повредама права интелектуалне својине на јачање спровођења права интелектуалне својине, ЈН 7/19

5. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
15. април 2019. у 12h

Израда упоредне анализе законских и практичних решења у области Јавних набавки, ЈН 6/19

1. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
11. април 2019. у 13h

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавки истраживања јавног мњења ЈН бр 2/19

22. март 2019.

Услуга припреме за штампу и штампање публикација и помотивног материјала ЈН бр 8/19

22. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
1. април 2019. у 10h

Рачунарска опрема ЈН 3/19

14. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. март 2019. у 12h

Услуга превођења ЈН број 4/19

13. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
12. април 2019. у 12h

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге одржавања - рачунара, штампача и комуникационе опреме, партија 9

8. март 2019.

Услуга истраживања јавног мњења о Европској унији, ЈН 2/19

22. фебруар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
4. март 2019. у 12h

Услуге превођења правних тековина Европске уније са енглеског на српски језик, ЈН 1/19

11. фебруар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
21. март 2019. у 13h

Oбавештење о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума, ЦЈН, услуге осигурања запослених

8. јaнуар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. фебруар 2019. у 15h

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге мобилне телефоније

8. јaнуар 2019.

Oбавештење о закљученом уговору по основу оквирног споразума о набавци папира за фотокопирање A4 80гр, партија 1

20. новембар 2018.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, тонери, партија 11

16. новембар 2018.