Стратегија комуникације о приступању РС ЕУ

Влада Србије усвојила је на седници одржаној 1. децембра 2011. године текст документа “Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији“.

Kао оквир за своје комуникацијске активности, Влада је до сада користила “Стратегију комуникације Владе Републике Србије о Процесу стабилизације и придруживања државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији”, која је усвојена 16. децембра 2004. године.

Потреба за новом комуникацијском стратегијом за информисање домаће јавности произлази из нове динамике приближавања Републике Србије Европској унији. Започињањем процедуре добијања статуса кандидата за пријем у чланство ЕУ, Влада очекује да ће у периоду до потписивања споразума о приступању доћи до значајних промена у свим областима привредног, економског и друштвеног живота, које ће се директно одразити на свакодневни живот грађана Републике Србије, њихова права и обавезе.

Новом Стратегијом комуникацијe о приступању Републике Србије Европској унији Влада Републике Србије поставља стратешке оквире информисања и комуникацијских активности у процесу приступања Европској унији.

Ова стратегија примењиваће се у периоду од њеног усвајања до завршетка преговора о приступању и евентуалног референдума на којем ће се грађани изјашњавати о чланству Републике Србије у Европској унији, а разрађиваће се детаљно у годишњим акционим плановима, за чију припрему је задужено Министарство за европске интеграције у сарадњи са релевантним органима Владе Републике Србије.

Израду Стратегије комуникације о приступању Републике Србије Европској подржали су Амбасада Краљевине Велике Британије у Београду и Програм Ујединњених нација за развој, пројектом „Информисање о европским вредностима“.

Документ “Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији“ (децембар, 2011) можете преузети овде.

Од 2004. до 2011. године примењиван је документ "Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу стабилизације и придруживања државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији", који можете да преузмете овде.