Документа неопходна за преговоре са ЕУ

- Закључак којим се прихвата анализа активности у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

- Одлука о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима

- Одлука о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

- Основа за вођење преговора и закључивање уговора о приступању Републике Србије Европској унији, са предлогом закључка

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг)