Документа неопходна за преговоре са ЕУ

- Одлука о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима, мај 2021.

- Одлука о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији, март 2018.

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, мај 2016.

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг), мај 2016.

Закључак којим се прихвата анализа активности у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, септембар 2013.

- Основа за вођење преговора и закључивање уговора о приступању Републике Србије Европској унији, са предлогом закључка, септембар 2013.