Упитник ЕК

Након што је Србија поднела захтев за чланство у Европској унији 22. децембра 2009. године, а Европска комисија (ЕК), 25. октобра 2010. донела одлуку о његовом прослеђивању ЕУ, комесар за проширење и суседску политику Штефан Филе уручио jе 24. новембра 2010. године председнику Владе Мирку Цветковићу Упитник Европске комисије упућен ради припреме мишљења о захтеву Србије за чланство у Европској унији. Рад на изради одговора на овај документ који садржи 2.483 питања и потпитања, разврстаних у шест анекса и 33 поглавља, почео је истог дана, састанком који је Канцеларија за европске интеграције организовала са ресорним министарствима.

На седници одржаној 27. јануара 2011. године Влада Србије усвојила је одговоре на Упитник, које je председник Владе Мирко Цветковић у понедељак 31. јануара уручиo комесару Штефану Филеу. Одговори су усвојени након што их је претходно разматрао и Одбор за европске интеграције Народне скупштине и Савет за европске интеграције.

Упитник представља званични инструмент којим ЕУ процењује спремност државе да започне процес приступања. На основу добијених одговора Комисија израђује Мишљење (Avis) о томе да ли је земља спремна за статус кандидата, као и да ли је спремна за следећу фазу – дефинисање оквирног датума за преговоре о приступању, о чему консензусом одлучују државе чланице ЕУ. У истом тренутку ЕК може дати препоруку да се Србији одреди датум почетка преговора о чланству

Очекује се да ЕК почне са израдом Мишљења почетком лета, а најраније када Србија може добити статус кандидата јесте децембар 2011. године.

Имајући у виду значај Упитника, односно утицај квалитета одговора на будуће преговоре са ЕК, од изузетне важности је да одговори буду формулисани концизно и јасно, са тачним и провереним подацима, као и да буду усаглашени са политиком и прописима државе-потенцијалног кандидата и Европске уније.

Одговори треба да пруже прецизне податке о земљи, од поштовања политичких и економских критеријума, до степена усаглашености законодавства са прописима ЕУ, као и о институционалним и административним капацитетима неопходним за прихватање и примену европских стандарда у сваком од 35 преговарачких поглавља.

За одговарање на Упитник, Србија је још 2007. године формирала интерресорну административну структуру са 35 радних група које одговарају структури Упитника, чији рад координира Канцеларија за европске интеграције.

С циљем припреме за овај посао, српска администрација је већ одговорила на 85 одсто питања из Упитника, који су били достављени Црној Гори и Албанији.

Поред тога, Влада је усвојила Закључак којим се омогућава слање већег броја експерата у Мисију Србије при ЕУ, чиме се почиње са припремама за будуће преговоре.
Веома важно је да је Србија одговоре на питања која се дотичу Косова и Метохије дала полазећи од Устава, према коме је КиМ саставни део Србије, али имајући у виду и то да одговорност за реформе на КиМ не носи Влада Србије, што је формула која је примењена и у Споразуму о стабилизацији и придруживању, Споразуму о трговини текстилом са ЕУ и у свим другим споразумима.

Упитник ЕК можете преузети овде.