Годишњи извештаји ЕК

 

 • Извештај за 2023. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2022. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2021. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2020. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2019. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2018. годину можете да преузмете oвде.
 • Извештај за 2016. годину можете да преузмете oвде.
 • Саопштење о политици проширења ЕУ за 2016. годину можете да преузметe овде.
 • Извештај за 2015. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2014. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2013. годину можете да преузмете oвде.
 • Извештај за 2012. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2010. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај за 2009. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај о напретку Србије за 2008. годину можете преузети овде.
 • Извештај о напретку Србије за 2007. можете да преузмете овде.
 • Извештај о напретку Србије за 2006. годину можете да преузмете овде.
 • Извештај о напретку СЦГ за 2005. можете да преузмете овде.