На Трећој међувладиној конференцији у Бриселу отворена поглавља 23 и 24

18. јул 2016. | Брисел

На Трећој међувладиној конференцији у Бриселу отворена поглавља 23 и 24
Одлука о отварању преговарачких поглавља 23 и 24 донета је данас на Трећој међувладиној конференцији у Бриселу у складу са условима представљеним у заједничким позицијама ЕУ (Заједничка позиција ЕУ за поглавље 23 и Зaједничка позиција ЕУ за поглавље 24) , где су представљене и преговарачке позиције Србије за поглавље 23 Правосуђе и основна права и поглавље 24 Правда, слобода и безбедност.

Делагацију Србије предводи премијер Александар Вучић, док је на челу делегације ЕУ Мирослав Лајчак, шеф дипломатије Словачке која тренуто председава Европским саветом.

Реч је о два поглавља која се баве усклађивањем области владавине права са правним тековинама ЕУ, што је кључно за напредак државе кандидата ка чланству у ЕУ, због чега се поглавља 23 и 24 отворају међу првим, а затварају тек пред крај преговора о чланству. Словачка, као председавајућа чланица ЕУ, поздравила је отварање нових поглавља у приступним преговорима Србије, поручивши да је Србија испунила све претходне услове. Истовремено, из ЕУ поручују да је то само почетак великог посла хармонизације законодавства Србије са најбољим европским праксама и стандардима у овим областима.

На данашњој Међувладиној конференцији, у заједничким преговарачким позицијама ЕУ за свако од ова два поглавља, садржана су и прелазна мерила на основу којих ће европске институције и земље чланице одлучивати да ли је Србија напредовала у датим областима.
Прелазна мерила и сами преговори Србије и ЕУ у оквиру поглавља 23 и 24 подразумевају неке од најзначајнијих реформи неопходних како на путу Србије ка чланству у ЕУ тако и за саму модернизацију државе, пре свега реформу правосуђа и полиције, појачану борбу против корупције, пуно поштовање мањинских права и заштите медијских слобода и слободе изражавања. Посебна пажња биће усмерене на примену донетих законских норми у Србији.