Информације Актуелности

Европска комисија поједностављује финансирање спољне помоћи

29. септембар 2004. |

Европска комисија је 29. септембрa 2004. године одлучила да замени постојеће финансијске инструменте за обезбеђивање спољне помоћи једним једноставнијим, ефикаснијим оквиром. Уместо тренутног широког спектра географских и тематских инструмената, који је временом, према потреби, растао, нови оквир ће се састојати из свега шест инструмената. Четири од ових шест инструмената потпуно су нова: Инструмент за помоћ у претприступању, Инструмент за европско суседство и партнерство, Инструмент за развојну и економску сарадњу и Инструмент за стабилност. Задржана су два стара инструмента, које није било потребно модификовати, а то су Инструмент за хуманитарну помоћ и Инструмент за макрофинансијску помоћ.

Тренутно се помоћ и сарадња Заједнице обезбеђују кроз низ регионалних инструмената, као што су Кардс, Тацис, Меда и велики број тематских инструмената, као што је Европска иницијатива за демократију и људска права. Само у медитеранским земљама и на Средњем истоку, сарадњом и помоћи се управља кроз чак 13 прописа. Сви ти прописи знатно се разликују у поступцима програмирања и спровођења. Ефикасно и координирано управљање програмима Заједнице кроз овако разнолик и сложен пакет инструмената постало је све теже. Оквир који се даје у овој информацији радикално смањује ове разлике.

Инструмент за помоћ у претприступању (Претприступни инструмент) обухватиће државе кандидате (Турску и Хрватску) и потенцијалне земље кандидате (западни Балкан). Он замењује постојеће инструменте Фар, Испа, Сапард, Кардс, као и бројне друге прописе.

Инструмент за европско суседство и партнерство обухватиће треће земље које учествују у политици европског суседства, тј. земље јужног и источног Медитерана, Украјину, Молдавију и Белорусију, те земље јужног Кавказа, чиме се замењују програми Меда и Тацис. Овај инструмент такође ће помагати стратешко партнерство ЕУ и Русије. Нова каракатеристика овог инструмента јесте компонента прекограничне сарадњe, која приближава регионе држава чланица са земљама са којима се граниче. За ближе информације, посетите: http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm

Инструмент за развојну и економску сарадњу обухватиће територије свих земаља и региона који немају право на помоћ у оквиру Претприступног инструмента или Инструмента за европско суседство и партнерство (замењује АЛА, ЕДФ итд-Имајући у виду претпоставку да ће Савет усвојити предлог Комисије о буџетирању Европског фонда за развој (EuropeanDevelopmentFund- EDF).

Инструмент за стабилност је нови инструмент који ће бити намењен решавању криза и нестабилности у трећим земљама, као и међународне изазове укључујући нуклеарну безбедност и неширење оружја за масовно уништење, борбу против трговине дрогом, организованог криминала и тероризма.

Инструмент за хуманитарну и макрофинансијску помоћ остаће непромењен осим што ће се сва помоћ у храни која је хуманитарне природе водити под Хуманитарном помоћи, а не под посебним прописом.

Ближе информације могу се наћи у документу “Информација Комисије и Европског парламента о инструментима спољне помоћи у оквиру Будуће финансијске перспективе”.

Извор: Европска комисија