Инструменти за усклађивање прописа

Документ Извори права ЕУ можете преузети овде.

Упутство за попуњавање табеле усклађености прописа можете преузети овде.

Образац табеле усклађености прописа можете преузети овде.

Образац изјаве о усклађености прописа са прописима Европске уније, са упутством за попуњавање можете преузети овде.