Тања Мишчевић шеф Преговарачког тима са ЕУ

04. септембар 2013. |

Влада Републике Србије именовала је,на седници одржаној 3.септембра, Тању Мишчевић за шефа Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Влада је донела одлуку о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, који је задужен за координацију и вођење процеса преговора по свим поглављима и у свим фазама преговора.

Преговарачки тим ће ове послове обављати у складу са основом за вођење преговора и закључивање уговора о приступању Републике Србије Европској унији коју ће утврдити Влада.

Овајтим ће обављати комуникацију са институцијама Европске уније, државама чланицама, као и са државама које имају статус кандидата за чланство у ЕУ.

Такође, учествоваће у раду преговарачких група за преговоре о приступању Европској унији, у скринингу или аналитичком прегледу и оцени усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације и разматраће све акте који су од значаја за преговоре о приступању ЕУ.

Преговарачки тим ће подносити Влади извештаје о стању преговора