Одговор на Упитник приоритет Владе Србије

24. новембар 2010. |

Савет за европске интеграције Републике Србије, коме је председавао председник Владе Мирко Цветковић, а коме се обратио и комесар Европске уније за проширење и политику суседства Штефан Филе, на данашњој седници позвао је Владу да уложи све напоре да што брже и квалититније пружи одговоре на питања постављена у Упитнику Европске комисије и да израду одговора прогласи приоритетом у раду државне управе у наредном периоду.

Савет је позвао Владу и да се јавности омогући увид у процес припреме одговора на Упитник, посебно у садржину питања и одговора, на законом прописан начин.


Савет је размотрио и усвојио Информацију о напретку Републике Србије у процесу приближавања ЕУ за период децембар 2009 – новембар 2010. године, која је саставни део овог закључка. Такође, поздравио је одлуку Савета министара ЕУ од 25. октобра 2010. године о отпочињању процедуре давања статуса кандидата нашој земљи и напоре које је Влада Србије до сада уложила у испуњавању критеријума неопходних за добијање тог статуса.

Савет је позвао Владу да прихвати и на систематичан и транспарентан начин испуни препоруке наведене у Годишњем извештају о напретку Србије, који је Европска комисија објавила 9. новембра 2010. године, укључујући и препоруке усмерене на правосудну реформу, како би се остварили основни предуслови за стицање статуса кандидата до краја наредне године.


Савет је упутио позив и Народној скупштини Републике Србије, представницима цивилног друштва, стручној јавности и социјалним партерима да се најактивније укључе у све аспекте процеса европске интеграције наше земље.

Посебно, Савет је позивао Владу да настави интензивне напоре на окончању сарадње са Међународним кривичним судом за бившу Југославију, како би се сви оптужени извели пред лице правде и омогућио несметани напредак Србије у процесу европске интеграције.


Такође, Савет је указао на значај који је остварен у погледу напретка Србије у процесу регионалне сарадње и позвао Владу да настави да доприноси јачању регионалих веза, на начин који погодује кретању региона ка Европској унији.