У првом тромесечју НПИ испуњен 53 одсто

24. април 2009. |

Београд, 24. април 2009 - Влада Републике Србије усвојила је Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ) за период јануар – март 2009. Према резултатима Извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, Национални програм је, узимајући у обзир усвојене законске и подзаконске акте, у првом тромесечју ове године испуњен са 53 одсто, јер је од укупно планираних 68 прописа, усвојено њих 36.

Народна скупштина је усвојила 22 одсто закона предвиђених Националним програмом (од планираних 36 усвојено је 8), док је Влада од 28 подзаконских аката усвојила њих 24 или 86 одсто. Министарства су усвојила све предвиђене подзаконске акте и тај проценат реализације износи 100 одсто.

Када је реч о законима, Влада је од планираних 36, утврдила предлоге 23 закона, а Народна скупштина је усвојила 8. Изражено у процентима, Скупштина је усвојила 35 одсто достављених предлога закона. Уколико се посматра однос планираних и реализованих законодавних обавеза, које су у надлежности Владе, извршна власт је обавезе испунила са 64 процената, укључујући и неке активности планиране за касније квартале, чиме су министарства унутрашњих послова, затим пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и за заштиту животне средине и просторно планирање унапред извршила своје обавезе.

Министарства која су раније посебно била оптерећена већим бројем планираних закона, у потпуности су остварила све обавезе из претходног периода – Министарство правде предложило је 8 закона које је усвојила и Народна скупштина, а који су били обавеза Србије из мапе пута за визну либерализацију са ЕУ. Такође, Влада је усвојила и свих 10 уредби и стратегија из надлежности Министарства здравља, а процедуру су прошла и три акта Министарства за рад и социјалну политику.

Уколико се упореди ефикасност Владе и Народне скупштине у два до сада сачињена извештаја, забележен је значајан напредак у погледу степена испуњености НПИ у целини. За ралику од периода јул - децембар 2008, када је проценат испуњености био 29 одсто, у првом тромесечју 2009. износи 53 процента. Народна скупштина је на истом нивоу успешности као и раније са 35 одсто усвојених предлога „европских” закона, док је Влада је умањила свој резултат јер је утврдила две трећине предвиђених закона, док је раније тај проценат био 77, тако да је на већи проценат успешности, пре свега, утицао велики број усвојених подзаконских аката.

Укупно, у претходних девет месеци, у периоду од јула 2008. до краја марта 2009, НПИ је до сада остварен 47 одсто. У Народној скупштини усвојено је 28 процената достављених предлога закона, Влада је усвојила 84 одсто подзаконских аката, а министарства 86 процената прописа који се доносе на том нивоу.

Међутим, за очекивати је да економска криза утиче и на планиране законодавне активности. Ребаланс буџета подразумева и да министарства и Влада у целини планове рада прилагоде новонасталим економским околностима, имајући у виду да усвајање неких прописа подразумева и значајне трошкове из државног буџета.

НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областима трговине, пољопривреде, заштите животне средине, инфраструктуре.

Циљ НПИ је да државне институције, на јасан и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ. Овај извештај, други тромесечни, обухвата законодавне активности Владе и Народне скупштине у периоду од јануара до краја марта 2009. године.

Извештај о спровођењу НПИ за период јануар – март 2009 као и резиме овог документа доступанје на интернет презентацији Канцеларије www.mei.gov.rs.