Објављен пети позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма 2014-2020 – АДРИОН

07. јун 2022. | Београд

Објављен пети позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма 2014-2020 – АДРИОН

Ванредни, Пети позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интеррег 5-б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН, који је расписан 7. јуна 2022. године, намењен је универзитетима и истраживачким институтима, као и привредним субјектима.

Јадранско-јонски програм има за циљ да пружи подршку пројектима транснационалне сарадње који јачају економску, социјалну и територијалну кохезију у Јадранско-јонском региону. Програмска област обухвата територију осам земаља - Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе.

Позив има за циљ да се у оквиру пројеката развију припремне мере за активирање заједничких Мастер студијских програма који би били реализовани у наредном програмском циклусу (2021-2027). Пројекти који буду успешно испунили циљеве овог позива сматраће се стратешким и добиће даљу финансијску подршку у оквиру новог ИПА АДРИОН програма 2021-2027.

Позив се односи искључиво на следеће теме: 1) плава економија, 2) друштвене иновације, 3) обновљиви извори енергије и 4) циркуларна економија. Пројектни предлози који се односе на једну од прве две теме се реализују у контексту програмског приоритета бр. 1 – „Иновативан и паметан регион“, док се предлози пројеката који се односе на теме бр. 3 или 4 спроводе у контексту програмског приоритета бр. 2 – „Одрживи регион“.

Укупан износ расположивих ЕУ средстава у оквиру Петог позива износи 4 милиона евра, од чега се 3 милиона евра финансира из Европског фонда за регионални развој и 1 милион евра из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).

Рок за подношење пријава је 8. јул 2022. до 15:00 часова. Детаљна упутства за пријављивање пројеката могу се преузети на званичној програмској интернет страници: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/5th-extraordinary-call-for-proposals-now-open/