Ј. Јоксимовић: Наставак приче о емаципацији и наталитету

16. август 2021. | Београд

Ј. Јоксимовић: Наставак приче о емаципацији и наталитету

Суштина је да је колега означио поново жене са једним или ниједним дететом као немеродавне да изнесу своје мишљење о питањима еманципације и наталитета. А посебно, тај порив да проверава ко колико деце има показује, нажалост, домете једног окошталог обрасца мишљења.

Наш културолошки кофер је препун старих ствари, а посебно оних са неоткинутим етикетама које треба изгледа да означе оне са децом које имају право на став и оне без деце, које нису релевантни саговорници, али које су ето, неким чудом, постале чак и министри па зато могу нешто и да кажу.

Очигледно је да постоје људи који не разумеју да политички конзервативизам данас да би био успешан у политичком животу, не сме да се гради на позицијама друштвеног конзервативизма XIX века који гледа са неповерењем на све што је ново у друштву, а посебно да враћа жену искључиво у улогу мајке као једини домет њеног самоостварења или још погрешније, да је посматра кроз призму њеног доприноса одржавању друштва искључиво путем очувања наталитета.