J. Joksimović: Nastavak priče o emacipaciji i natalitetu

16. avgust 2021. | Beograd

J. Joksimović: Nastavak priče o emacipaciji i natalitetu

Suština je da je kolega označio ponovo žene sa jednim ili nijednim detetom kao nemerodavne da iznesu svoje mišljenje o pitanjima emancipacije i nataliteta. A posebno, taj poriv da proverava ko koliko dece ima pokazuje, nažalost, domete jednog okoštalog obrasca mišljenja.

Naš kulturološki kofer je prepun starih stvari, a posebno onih sa neotkinutim etiketama koje treba izgleda da označe one sa decom koje imaju pravo na stav i one bez dece, koje nisu relevantni sagovornici, ali koje su eto, nekim čudom, postale čak i ministri pa zato mogu nešto i da kažu.

Očigledno je da postoje ljudi koji ne razumeju da politički konzervativizam danas da bi bio uspešan u političkom životu, ne sme da se gradi na pozicijama društvenog konzervativizma XIX veka koji gleda sa nepoverenjem na sve što je novo u društvu, a posebno da vraća ženu isključivo u ulogu majke kao jedini domet njenog samoostvarenja ili još pogrešnije, da je posmatra kroz prizmu njenog doprinosa održavanju društva isključivo putem očuvanja nataliteta.