Корисни линкови

Jeзички приручници

ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА - преглед правописних правила српског језика
 

ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА - преглед граматике српског језика

Oпшти pечници

ONLINE REČNIK - вишејезични речник (могућност превођења са енглеског, француског, немачког и српског језика на већи број језика;600.000 дефиниција и детаљнијих објашњења појединих речи и појмова на енглеском, немачком, француском и српском језику;изговор већине енглеских речи)

METAK - енглеско-српски и српско-енглески речник (више од 300.000 речи, фраза и израза)

КРСТАРИЦА - вишејезични речник (око 260.000 речи)

DICTIONARY - вишејезични речник (преко 200.000 речи)

ЕНГЛЕСКО-ХРВАТСКИ И ХРВАТСКО-ЕНГЛЕСКИ РЈЕЧНИК - око 180.000 речи

TAKTIKA NOVA - енглеско-хрватски и хрватско-енглески речник (око 180.000 речи)

FREE DICTIONARY - вишејезични речник; речи, акроними и скраћенице, идиоми; општи и специјализовани речник (медицинских, правних и финансијских појмова); тезаур, енциклопедија, претраживач

LEO - немачко-енглески/француски/италијански/шпански речник (око 400.000 речи)

DICT.CC - немачко-енглески и енглеско-немачки речник

EUDICT - вишејезични речник језика Европске уније и језика земаља кандидата

IATE - терминолошка база Европске уније

WORD REFERENCE - вишејезични интернет речник (енглески, француски, италијански, немачки, руски, шпански и др.)

EVROTERM - словеначка терминолошка база

Cпецијализовани pечници

EU-ABC - интернет речник са објашњењима основних ЕУ термина

EVROVOC - вишејезични речник термина

ПРОЗ - вишејезични глосари из различитих области

ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ - називи и објашњења хемијских елемената на различитим језицима

ЉУДСКИ РЕСУРСИ - енглеско-српски речник из области запошљавања и људских ресурса

РЕЧНИК МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА - вишејезична листа термина из области менталног здравља (од 56. стр.)

ШУМАРСКИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ РЕЧНИК - речник стручних термина из области шумарства (и сродних дисциплина)

WEBSTER - српскохрватско-енглески онлајн речник

ДАТОТЕКА - босанско/хрватско/српско-енглески речник

ХИДРА - четворојезични (енглески, француски, немачки, хрватски) речник права Европске уније

SAFU - хрватско-енглески и енглеско-хрватски речник појмова из приручника о надзору пројеката

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - енглеско-босански/хрватски/српски глосар појмова (и дефиниција) из области јавих набавки

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - речник појмова који су везани за рачунаре, интернет, ТВ, мобилну телефонију итд.

MICROSOFT LANGUAGE PORTAL - глосар локализоване терминологије у вези са „Мајкрософтовим“ производима на више од 90 језика

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ - речник појмова из области безбедности хране

Jеднојезични pечници

ONE-LOOK DICTIONARY - претраживач једнојезичних енглеских речника (1000 речника; око 13.000.000 речи)

DWDS - дигитални речник и корпус немачког језика

ФРАНЦУСКИ - једнојезични речник француског језика

ВОКАБУЛАР -једнoјезични српски интернет речник

Лексикони

ВИКИПЕДИЈА - на српском (српскохрватском) језику, ћириличко и/или латиничко издање

LAROUSSE - Ларусов вишејезични речник и енциклопедија

ANSWERS - одговори на питања из различитих области и на различитим језицима

Збирке текстова

CC VISTA - вишејезична база правних тековина Европске уније на језицима нових земаља чланица и земаља кандидата

EUR-LEX - правне тековине Европске уније на 23 званична језика

EUR-LEX - сажет и приступачан преглед европског законодавства, са упућивањем на сама документа