Језичке смернице

ЈЕЗИЧКЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВЕРЗИЈЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Овде можете да преузмете Језичке смернице за припрему верзије правних тековина Европске уније на српском језику.