Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције

20. март 2023.

Текст интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за интерни конкурс можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА II

Инструменти за претприступну помоћ – преглед

Листа кандидата који су ушли у изборни поступак

Листа кандидата који су изабрани у конкурсном поступку