Позив за исказивање интересoвања за оцењивање предлога пројеката

15. март 2022.

Крајњи рок за достављање пријава:
05. април 2022. у 15h

Министарство за европске интеграције Републике Србије, као Уговорно тело, у сарадњи са Министарством за локалну самоуправу Републике Северне Македоније као македонске оперативне структуре, објављује Позив за исказивање интересoвања за оцењивање предлога пројеката пристиглих на:

Други позив за достављање предлога пројеката у Програму  прекограничне сарадње Србија– Северна Македонија 2016-2020 у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), алокације за 2018, 2019. и 2020. годину (референца: EuropeAid/ 173818/ID/ACT/MULTI)

Потенцијални кандидати треба да испуне најмање следеће захтеве:

 Квалификације и вештине:

•    Факултетска диплома

•    Одлично познавање енглеског језика    

•    Познавање рада на рачунару

•    Добре аналитичке и вештине писања

•    Стручност у изради извештаја

Опште професионално искуство:

•    Експерт треба да има минимум 9 година општег радног искуства

Специфично радно искуство:

•    Најмање 6, пожељно 10 година релевантног радног искуства у једној или више области које се односе на тематске приоритете позива (Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије и/или подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа;

•    Најмање 2 године радног искуства у управљању, надзору или креирању програма и/или пројеката помоћи;  

•    Претходно искуство у оцењивању предлога пројеката и програма финансираних од стране ЕУ и других донатора у земљама Западног Балкана и сродних позива за достављање пројеката сматраће се предношћу;

•    Познавање локалних језика сматраће се предношћу.

Захтева се и да путовање у Београд, Србија, уколико буде неопходно, буде прихватљиво за кандидата.

Циљ овог позива за исказивање интересовања је састављање листе заинтересованих кандидата.

Након што је листа састављена, Уговорно тело ће изабрати и позвати квалификоване кандидате да учествују у другом  кораку селекције – писменом тесту и интервјуу. Услови за касније учешће и избор успешних кандидата наведени су у детаљном документу „Опис посла за стручњаке („оцењиваче“) за асистенцију у евалуацији пријава за грантове примљених у оквиру позива за подношење предлога“ (референца : EuropeAid/ 173818/ID/ACT/MULTI)

Уколико сте заинтересовани за учешће у предметном позиву за исказивање интересовања, молимо Вас да пошаљете на мејл на адресу Одељења за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са локалним и регионалним властима и организацијама ради ефикаснијег коришћења средстава у Министарству за европске интеграције Републике Србије: cbc@mei.gov.rs  своју биографију у прописаном формату на енглеском језику и са пропратним писмом у прилогу.

Приликом слања е-маила у наслову наведите следећу референцу:

" Програм  прекограничне сарадње Србија– Северна Македонијa- Исказивање интересовања (референца: EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi)".

Сви заинтересовани који су доставили горе наведена документа до 15:00 часова по средњеевропском времену 05/04/2022 биће укључени на листу.

Н.Б. Уврштавање на листу не обавезује Уговорно тело да позове потенцијалног кандидата да учествује у селекцији и интервјуу.

Документа за преузимање:

Terms of Reference for Assesors 2CFP RSMK

ANNEX IV CFP-RSMK