Poziv za iskazivanje interesovanja za ocenjivanje predloga projekata

15. mart 2022.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
05. април 2022. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Ugovorno telo, u saradnji sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije kao makedonske operativne strukture, objavljuje Poziv za iskazivanje interesovanja za ocenjivanje predloga projekata pristiglih na:

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u Programu  prekogranične saradnje Srbija– Severna Makedonija 2016-2020 u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), alokacije za 2018, 2019. i 2020. godinu (referenca: EuropeAid/ 173818/ID/ACT/MULTI)

Potencijalni kandidati treba da ispune najmanje sledeće zahteve:

 Kvalifikacije i veštine:

•    Fakultetska diploma

•    Odlično poznavanje engleskog jezika    

•    Poznavanje rada na računaru

•    Dobre analitičke i veštine pisanja

•    Stručnost u izradi izveštaja

Opšte profesionalno iskustvo:

•    Ekspert treba da ima minimum 9 godina opšteg radnog iskustva

Specifično radno iskustvo:

•    Najmanje 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednoj ili više oblasti koje se odnose na tematske prioritete poziva (Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije i/ili podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa;

•    Najmanje 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru ili kreiranju programa i/ili projekata pomoći;  

•    Prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata i programa finansiranih od strane EU i drugih donatora u zemljama Zapadnog Balkana i srodnih poziva za dostavljanje projekata smatraće se prednošću;

•    Poznavanje lokalnih jezika smatraće se prednošću.

Zahteva se i da putovanje u Beograd, Srbija, ukoliko bude neophodno, bude prihvatljivo za kandidata.

Cilj ovog poziva za iskazivanje interesovanja je sastavljanje liste zainteresovanih kandidata.

Nakon što je lista sastavljena, Ugovorno telo će izabrati i pozvati kvalifikovane kandidate da učestvuju u drugom  koraku selekcije – pismenom testu i intervjuu. Uslovi za kasnije učešće i izbor uspešnih kandidata navedeni su u detaljnom dokumentu „Opis posla za stručnjake („ocenjivače“) za asistenciju u evaluaciji prijava za grantove primljenih u okviru poziva za podnošenje predloga“ (referenca : EuropeAid/ 173818/ID/ACT/MULTI)

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom pozivu za iskazivanje interesovanja, molimo Vas da pošaljete na mejl na adresu Odeljenja za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa lokalnim i regionalnim vlastima i organizacijama radi efikasnijeg korišćenja sredstava u Ministarstvu za evropske integracije Republike Srbije: cbc@mei.gov.rs  svoju biografiju u propisanom formatu na engleskom jeziku i sa propratnim pismom u prilogu.

Prilikom slanja e-maila u naslovu navedite sledeću referencu:

" Program  prekogranične saradnje Srbija– Severna Makedonija- Iskazivanje interesovanja (referenca: EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi)".

Svi zainteresovani koji su dostavili gore navedena dokumenta do 15:00 časova po srednjeevropskom vremenu 05/04/2022 biće uključeni na listu.

N.B. Uvrštavanje na listu ne obavezuje Ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata da učestvuje u selekciji i intervjuu.

Dokumenta za preuzimanje:

Terms of Reference for Assesors 2CFP RSMK

ANNEX IV CFP-RSMK