Јачање капацитета управе

Канцеларија за европске интеграцијеорганизовала обуке за 1360 запослених у оргaнимa локaлне сaмоупрaве

Канцеларија за европске интеграције је у периоду од 2005. до 2013. године, самостално или у партнерству са различитим фондацијама, организовала 66 семинара у области европских интеграција и политика ЕУ, посебно намењених зaпосленима у оргaнимa локaлне сaмоупрaве на којима је учестовало њих 1360 из грaдовa и општинa широм Србије.

У току је израда нове методологије прикупљања и обраде података о спроведеним обукама у области европских интеграција, коју Канцеларија за европске интеграције припрема уз подршку експерта са пројекта Подршка процесу европских интеграција у Србији, коју финансира ГИЗ. С тим у вези, наглашавамо да је та, нова методологија у потпуности наставак свих активности које је до сада спроводио Сектор за комуникације и обуку. Посебно наглашавамо да стручно усавршавање које спроводи Канцеларија укључује, осим државних службеника, и невладине организације и све релевантне актере од којих овај процес зависи.

На обукама Канцеларије за европске интеграције учествовали су запослени из грaдовa и општинa широм Србије: Aдa, Белa Црквa, Ковaчицa, Смедерево, Крушевaц, Куршумлијa, Лебaне, Прешево, Димитровгрaд, Пирот, Крaгујевaц, Вaљево, Кикиндa, Зрењaнин, Сремскa Митровицa, Ниш, Пријепоље, Сомбор, Ужице и Лесковaц, ЈКП Рујевица, Алексинац, Општина Пантелеј, Ниш, Локално веће ЕПуС, Сремска Митровица, Зрењанин, Општина Параћин и други. Табелу са свим подацима можете да преузмете овде.


ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА УПРАВЕ ЗА ИНТЕГРAЦИЈУ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ SA4EU²

У оквиру пројекта „Јачање капацитета управе за интеграцију Србије у Европску унију” Канцеларија за европске интеграције Владе Републике у сарадњи са Центром за европске интеграције Београдске отворене школе Србије реализује напредни програм обуке за 360 полазника (запослених у локалној самоуправи, државној и покрајинској управи, јавним предузећима, развојним агенцијама и другим институцијама и телима Републике Србије).

Циљ пројекта је јачање капацитета локалне, регионалне и државне управе Србије за успешно спровођење и примену практичних политика Европске уније у процесу европске интеграције.

Пројекат подржава Министарство иностраних послова Краљевине Норвешке кроз програм билатералне сарадње Влада Краљевине Норвешке и Републике Србије.
Пројекат се у 2011. години реализује кроз 5 образовних програма: Политика ЕУ у области руралног развоја, Политика ЕУ у области животне средине, Политика запошљавања ЕУ, Енергетска политика ЕУ, Управљање пројектним циклусом у пројектима који се финансирају из ЕУ фондова. За учешће на семинарима предвиђени су оглашавање и селекциона процедура. Сваки програм прати и креирана образовна платформа (посебно дизајниран софтвер за континуиран наставак образовног процеса преко Интернета и умрежавања учесника образовног пројекта) коју учесници редовно и активно прате и решавају одређене проблемске ситуације. Након сваког модула реализује се тестирање и тренинг тренера. Најактивнији полазници, на основу резултата на образовном програму, тесту и активности на образовној платформи, учесници су петодневних студијских посета институцијама Европске уније у Бриселу, које прате сваки од образовних модула.

Више информација о пројекту можете преузети овде http://www.bos.rs/cei

Поред тога, посебна пројектна активност је и свеобухватна јавна кампања у циљу бољег разумевања интеграције и реформи које је прате.