Споразум о енергетској заједници за југоисточну Европу

Уговор о формирању Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе потписале су, 25. октобра 2005. године у Атини, представници Србије и Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, Румуније, Албаније и привремена мисија УН за Косово. Тиме је дефинисано тржиште електричне енергије и природног гаса.
Створен је јединствен, стабилан и регулаторни оквир за прекограничну трговину енергијом јер су земље потписнице прихватиле важећа општа правила у области енергије која се односе и на заштиту животне средине и конкуренцију. Енергетска заједница овог дела Европе обухвата тржиште од око 150 милиона људи у који ће, у наредних 15 година, бити уложено више од 21 милијарде евра. Када се Енергетска заједница југоисточне Европе (ЕЦСЕЕ) и формално прикључи ЕУ биће створена трећа највећа енергетска заједница после ОПЕК и ИАЕА.

Споразум о енергетској заједници за југоистичну Европу можете преузети овде.