Стратегија за смањење сиромаштва

Стратегија за смањење сиромаштва (ССС) у Србији представља развојни оквир усмерен на смањење кључних облика сиромаштва. ССС је национални документ који садржи анализу узрока, карактеристика и профила сиромаштва у Србији, као и главне стратешке смернице за друштвени развој и смањење броја сиромашних у наредним годинама. Активности предвиђене Стратегијом за смањење сиромаштва усмерене су ка привредном развоју и расту, спречавању појаве новог сиромаштва услед реструктурирања привреде и на бригу о традиционално сиромашним групама.

Коначну верзију ССС Влада Србије је усвојила на седници 16. октобра 2003. године, а 17. фебруара 2005. Влада је задужила потпредседника Владе Србије да је редовно информише о процесу примене и координације ССС.

Стратегију за смањење сиромаштва можете преузети овде.