НПАА

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније представља детаљан, вишегодишњи план усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ. Израђен је тако да повезује европско законодавство и домаћи правни поредак како би се у сваком тренутку пратили темпо, обим и квалитет тог усклађивања. Право Уније подељено је у складу са надлежношћу државних органа, чиме је омогућено и редовно планирање и праћење њихових законодавних активности.

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније наставак je Националног програма за интеграцију (НПИ) који је реализовн у периоду од 2008. до 2012. и обезбеђује контитуитет процеса усклађивања законодавства. Подсећамо да је у целини, посматрајући прописе који су планирани за усвајање у периоду од јула 2008. године до 31. децембра 2012. године НПИ испуњен 88 одсто, односно да је од 1172 планирана закона и подзаконских аката усвојено 1030.

Након нове фазе у процесу приступања Србије ЕУ – отпочињања преговора о чланству и ступања на снагу ССП, уследила је ревизија НПАА, која осликава детаљне планове у вези са свим обавезама које Србија треба да реализује како би испунила критеријуме за чланство У ЕУ.

 • Табелу НПАА активних корисника на дан 25.10.2023. можете да преузмете овде.
 • Четврти, најновији ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), усвојен 21. јула 2022. године, можете да преузмете овде.
 • Tрећи ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), усвојен 1. марта 2018. године, можете да преузмете овде, a пратећи документ Упутство за прикупљање података о финансијским аспектима спровођења НПАА, можете да преузмете овде.
 • Други ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), усвојен 17. новембра 2016. године, можете да преузмете овде.
 • План прве ревизије НПАА можете да преузмете овде.
 • Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (2014 - 2018) можете да преузмете овде.
 • Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (2013 - 2016) можете да преузмете овде.

Извештаји о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније:

 • Извештај за четврто тромесечје 2023. можете да преузмете овде.
 • Извештај за треће тромесечје 2023. можете да преузмете овде.
 • Извештај за друго тромесечје 2023. можете да преузмете овде.
 • Извештај за прво тромесечје 2023. можете да преузмете овде.
 • Извештај за треће и четврто тромесечје 2022. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јул - септембар 2019. можете да преузмете овде.
 • Извештај за април - јун 2019. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јануар - март 2019. можете да преузмете овде.
 • Извештај за октобар - децембар 2018. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јул - септембар 2018. можете да преузмете овде.
 • Извештај за април - јун 2018. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јануар - март 2018. можете да преузмете овде.
 • Извештај за октобар - децембар 2015. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јул - септембар 2015. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јануар - јун 2015. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јул - децембар 2014 можете да преузмете овде.
 • Извештај за октобар - децембар 2013. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јул - септембар 2013. можете да преузмете овде.
 • Извештај за јанар – јун 2013, можете да преузмете овде.