Адресар институција ЕУ

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
Адреса:
EUROPEAN COMMISSION
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + 32 2 299 11 11
Факс: + 32 2 295 63 36
Интернет: http://ec.europa.eu/index_en.htm

ОПШТЕ СЛУЖБЕ

- ЕВРОПСКИ БИРО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРЕВАРА (OLAF)

Адреса:
OLAF
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium

Канцеларија:
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Факс: +32-2-296.08.53
Е-адреса: olaf-courrier@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html


- ЕВРОСТАТ ( ESTAT)

Адреса:
Eurostat
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg

Канцеларија:
Bâtiment Joseph Bech
5 Rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg

Тел: + 352 43 01 33 444
Факс: + 352 4301 35349
Е-адреса: eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
Интернет: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/hom

- ШТАМПА И КОМУНИКАЦИЈЕ (PRESS)

Адреса:
Press and Communication
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + (32) 2 2960393, +(32) 2 295 84 63
Е-адреса: comm-web@ec.europa.eu, name.surname@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

- ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД (OPOCE)

Адреса:
Publication Office
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg

Тел: + 352 2929-1
Факс: + 352 2929 44 691
Е-адреса: info@publications.europa.eu
Интернет:http://publications.europa.eu/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ (SG)

Адреса:
Secretariat-General
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

СЕКТОРСКЕ ПОЛИТИКЕ

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕОСКИ РАЗВОЈ (AGRI)

Адреса:
Agriculture and Rural Development Directorate-General
Rue de la Loi 130, 4th floor
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + 32-2 295 32 40
Факс: + 32-2 295 75 40
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА КОНКУРЕНЦИЈУ (COMP)

Адреса:
Competition Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Факс: + 32-2 296 95 78
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ (ЕCFIN)

Адреса:
Economic and Financial Affairs Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (EAC)

Адреса:
Education and Culture Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Е-адреса: eac-info@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ (EMPL)

Адреса:
Employment and Social Affairs and Equal Opportunities Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Е-адреса: empl-info@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНДУСТРИЈУ(ENTR)

Адреса:
Enterprise and Industry Directorate-General
Information and Documentation Centre
BREY 5/150
B - 1049 Brussels
Belgium

Факс: +32 (0)2 296.99.30
Е-адреса: info-enterprises@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (ENV)

Адреса:
Environment Directorate-General
Information Centre
Канцеларија: BU-9 01/11
B - 1049 Brussels
Belgium

Факс: +32 (0)2 299.61.98
Интернет:http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

- ИЗВРШНЕ АГЕНЦИЈЕ
Интернет: http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_en.htm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА РИБАРСТВО И ПОМОРСТВО (FISH)

Адреса:
Fisheries and Maritime Affairs Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + (32) 2 2955192
Факс: + (32) 2 2993040
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА (SANCO)

Адреса:
Health and Consumer Protection Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО И МЕДИЈЕ (INFSO)

Адреса:
Information Society and Media Directorate-General
INFSO Desk
European Commission
BU25 02/061
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + (32) 2 299 9399
Факс: + (32) 2 299 9499
Е-адреса: : infso-desk@ec.europa.eu
Интернет:http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ (MARKT)

Адреса:
Internal Market Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Е-адреса: Markt-Info@ec.europa.eu или firstname.lastname@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА (JRC)

Адреса:
Joint Research Centre Directorate-General
Internal and External Communication Unit
SDME 10/78
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: +32 2 29 57 624
Факс: +32 2 29 96 322
Е-адреса: jrc-info@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ,СЛОБОДУ И БЕЗБЕДНОСТ (JAI)

Адреса:
Justice, Freedom and Security Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + 32 2 29 96 96
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ ПОЛИТИКУ (REGIO)

Адреса:
Regional Policy Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + 32 2 296 06 34
Факс: + 32 2 296 60 03
Е-адреса: regio-info@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ (RTD)

Адреса:
Research Directorate-General
SDME 2/2
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

- ПОРЕСКА И ЦАРИНСКА УНИЈА (TAXUD)

Адреса:
Taxation and Customs Union
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ (TREN)

Адреса:
Energy and Transport Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.htm

СПОЉНИ ОДНОСИ

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА РАЗВОЈ И ОДНОСЕ СА АФРИКОМ, КАРИБИМА И ПАЦИФИКОМ (DEV)

Адреса:
Development and relations with African, Caribbean and Pacific States Directorate-General
SC-15 00/019A
1140 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0)2 299 21 43
Факс: +32 (0)2 296 49 26
Интернет: http://ec.europa.eu/development/aboutgen_en.cfm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ (ELARG)

Адреса:
Enlargement Directorate-General
European Commission
DG Enlargement
Mr / Mrs XXXX
Rue de la Loi 200
CHAR XX/XXX (building reference, floor + office details)
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/enlargement/index_en.htm html


САРАДЊА ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЗАПАДНОГ БАЛКАНА /
ПРОГРАМ КАРДС

Интернет: http://ec.europa.eu/enlargement/index.htm

- БИРО ЗА КООРДИНИСАЊЕ ЕВРОПСКЕ ПОМОЋИ (AIDCO)

Адреса:
Europe-Aid-Cooperation Office
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: +32 2 299 11 11 (exchange)
Интернет: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА СПОЉНЕ ОДНОСЕ (RELEX)

Адреса:
External Relations Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: +32 2 299 96 96
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/index_en.htm

- БИРО ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ (ECHO)

Адреса:
Humanitarian Aid Office
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/echo/

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ТРГОВИНУ (TRADE)

Адреса:
Trade Directorate-General
200, Rue de la Loi (CHAR 7/116)
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/trade/


УНУТРАШЊЕ СЛУЖБЕ


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА БУЏЕТ (BUDG)

Адреса:
Budget Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Е-адреса: budget@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm

- САВЕТОДАВНА ГРУПА ЗА ПОЛИТИКЕ ЕУ (BEPA)

Адреса:
Bureau of European Policy Advisers
B-1049 Brussels
Belgium

Е-адреса: BEPA-Info@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/bepa/index_en.htm


- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ИНФОРМАТИКУ (DIGIT)

Адреса:
DG DIGIT
European Commission/Europese Commissie
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

DG DIGIT
European Commission
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Luxembourg

Teл: (+32) 2 299 11 11, (+352) 4301 1
E-адреса: DIGIT-EUROPA@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

- СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА

Адреса:
Data protection officer
B-1049 Brussels
Belgium

Teл.: +32 2 29 68750
Факс: +32 2 29 63891
E-адреса : DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/

- КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЛОГИСТИКУ-БРИСЕЛ (OIB)

Адреса:
Office for Infrastructure and logistics - Brussels (OIB)
B-1049 Brussels
Belgium

E-aдреса: oib-info@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm

- КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЛОГИСТИКУ-ЛУКСЕМБУРГ
Адреса:
Office for Infrastructure and logistics-Luxembourg
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 LUXEMBOURG

E-адреса: oil-intranet@cec.eu.int
Интернет: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

- УНУТРАШЊА РЕВИЗОРСКА СЛУЖБА (IAS)

Адреса:
Internal Audit Service
B-1049 Brussels
Belgium

Е-адреса: ias-europa@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/index_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА ТУМАЧЕЊЕ (SCIC)

Адреса:
Directorate General of Interpretation
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://www.mei.gov.rs/code/navigate.asp?Id=407

- ПРАВНА СЛУЖБА (SJ)

Адреса:
Legal Service
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/index_en.htm

- КАНЦЕЛАРИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНДИВИДУАЛНА ПРИМАЊА
Адреса:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements
B-1049 Brussels
Belgium

Интернет: http://ec.europa.eu/contact/guide_activity_en.htm

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРАТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ (ADMIN)

Адреса:
Personnel and Administration Directorate-General
B-1049 Brussels
Belgium

Тел: + (32) 2 299 11 11
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/index_en.htm

- ПРЕВОДИЛАЧКА СЛУЖБА (SDT)

Адреса:
Translation Service
B-1049 Brussels
Belgium

E-адреса: dgt-webmaster@ec.europa.eu
Интернет: http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ

Адреса:
EUROPEAN PARLIAMENT
Bureau of the European Parliament
Rue Wiertz
1047 Brussels
Belgium

Тел: 32 2 284 21 11
Факс: 32 2 230 69 33
Интернет: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.ht

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Адреса:
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
Rue de la Loi 175
1048 Brussels
Belgium

Тел: 32 2 281 61 11
Факс: 32 2 281 69 34
Е-адреса: firstname.surname@consilium.europa.eu
Интернет: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=en

СУД ПРАВДЕ ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Адреса:
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Palais de la Cour de Justice
Bd Konrad Adenauer
2925 Kirchberg
Luxembourg

Тел: 352 43 031
Факс: 352 4303 2600, 352 433 766
Е-адреса: ECJ.Registry@curia.europa.eu
Интернет: http://curia.europa.eu/

ПРВОСТЕПЕНИ СУД ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Адреса:
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Palais de la Cour de Justice
Bd Konrad Adenauer
2925 Kirchberg
Luxembourg

Тел: 352 43 03 1
Факс: 352 4303 26 00
Е-адреса: CFI.Registry@curia.europa.eu
Интернет: http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_court_justice_en.htm

ЕВРОПСКИ РЕВИЗОРСКИ СУД

Адреса:
EUROPEAN COURT OF AUDITOR
Rue Alcide De Gasperi 12
1615 Luxembourg
Luxembourg

Тел: 352 43 981, 352 4398 4510
Факс: 352 4398 46430
Е-адреса: euraud@eca.europa.eu
Интернет: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page

ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (EIB/BEI)

Адреса:
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Bd Konrad Adenauer 100
Luxembourg
Luxembourg

Тел: 352 43 791, 352 43 79 31 00
Факс: 352 43 79 31 99
Е-адреса: info@eib.org
Интернет: http://www.eib.org/

ЕВРОПСКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД (EIF)

Адреса:
EUROPEAN INVESTMENT FUND
Av. John F. Kennedy 43
2968 Luxembourg
Luxembourg

Тел: 352 42 66 881
Факс: 352 42 66 88 200
Е-адреса: info@eif.org
Интернет: http://www.eif.org/

ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ECB/BCE)

Адреса:
EUROPEAN CENTRAL BANK
Eurotower
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Тел: 49 69 13 440
Факс: 49 69 1344 6000
Е-адреса: info@ecb.int
Интернет: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

ЕВРОПСКИ ОМБУДСМАН

Адреса:
EUROPEAN OMBUDSMAN
Av. du President
R.Shuman 1 BP403
67001 Strasbourg CEDEX
France

Тел: 33 3 88 17 23 13
Факс: 33 3 88 17 90 62
Е-адреса: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Интернет: http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm

ЕУРОПОЛ

Адреса:
EUROPOL
PO Box 90850
2509 LW THE HAGUE
Netherlands

Raamweg 47
2596 HN The Hague
The Netherlands

Тел: 31 70 302 50 00
Факс: 31 70 345 58 96
Е-адреса: info@europol.europa.eu
Интернет: http://www.europol.europa.eu/

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ КОМИТЕТ (ESC/CES)

Адреса:
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
Rue Belliard 99
B-1040 BRUSSELS
Belgium

Тел: 32 2 546 90 11
Факс: 32 2 513 48 93
Интернет: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

КОМИТЕТ РЕГИОНА (COR/CDR)

Адреса:
COMMITTEE OF THE REGIONS
Bâtiment Jacques Delors
Rue Belliard 99-101
B - 1040 Brussels
Belgium

Тел: 32 2 282 22 11
Факс: 32 2 282 23 25
Интернет: http://www.cor.europa.eu/

ЕВРОПСКЕ АГЕНЦИЈЕ

Европска агенција за реконструкцију
Адреса:
European Agency for Reconstruction
Egnatia 4
54626 Thessalonica
Greece

Тел: 30 310 505 100
Факс: 30 310 505 172
Е-адреса: info@ear.europa.eu
Интернет: http://www.ear.eu.int/

Европска агенција за животну средину

Адреса:
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
Denmark

Тел: 45 33 36 71 00
Факс: 45 33 36 71 99
Е-адреса: brendan.killeen@eea.europa.eu
Интернет: http://www.eea.europa.eu/