Европско партнерство

Одлуку о европском партнерству са Србијом и Црном Горомза 2004.  можете да преузмете овде.

Одлуку о Европском партнерству са Србијом и Црном Гором за 2006. можете да преузмете овде.

Документ Европског партнерства за Србију за 2007. годину можете да преузмете овде.

Документ Европског партнерства за 2008. Можете да преузмете овде.