Годишњи извештаји ЕК

Годишњи извештаји Европске комисије о напретку Србије

Извештај за 2010. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2009. годину можете да преузмете овде.

Извештај о напретку Србије за 2008. годину можете преузети овде.

Извештај о напретку Србије за 2007. можете да преузмете овде.

Извештај о напретку Србије за 2006. годину на језику можете да преузмете овде.

Извештај о напретку СЦГ за 2005. можете да преузмете овде.