Семинар о приступним преговорима

Материјали са Семинара о приступним преговорима

Презентацију на енглеском о новом приступу у преговарању за поглавља 23 и 24 можете да преузмете овде.

Презентацију на енглеском о процесу скрининга можете да преузмете овде.

Презентацију на енглеском о приступним преговорима са ЕУ, можете да преузмете овде.