Европско партнерство

На Европском самиту у Солуну одржаном 21. јуна 2003. године, Европска унија је понудила земљама западног Балкана Европско партнерство, као један од главних инструмената претприступне стратегије Европске уније према земљама које су потенцијални кандидати за чланство. Савет министара Европске уније је 14. јуна 2004. године усвојио Одлуку о принципима, приоритетима и условима садржаним у Европском партнерству са Србијом и Црном Гором укључујући Косово, према Резолуцији 1244 Савета безбедности Уједињених нација од 10. јуна 1999. Године.
Партнерством су дефинисани краткорочни (12-24 месеци) и средњорочни (3-4 године) приоритети у припремама за интеграцију у ЕУ. Овај инструмент ће ексклузивно одређивати односе између ЕУ и наше земље све до потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању.
Једна од најважнијих чињеница у вези Европског партнерства је условљавање сваке финансијске помоћи Европске уније испуњавањем ових приоритета (Анекс документа, члан 5), тако да ће овај инструмент ексклузивно одређивати односе између ЕУ и наше земље све до потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању–нови оквир дефинисања односа ЕУ и Западног Балкана. Финансијска помоћ се условљава и напредком у испуњавању Копенхагеншких критеријума, иако су то критеријуми за чланство, а не за придруживање.
Влада Републике Србије је, поводом објављивања овог документа, 22. априла 2004. године усвојила Информацију о Европском партерству и потреби усвајања Акционог плана за реализацију приоритета из Европског партнерства.

Верзију овог документа на српском језику можете да преузмете овде.

Одлуку о Европском партнерству са Србијом и Црном Гором за 2006. можете да преузмете овде.

Документ Европског партнерства за Србију за 2007. годину можете да преузмете овде.

Документ Европског партнерства за 2008. Можете да преузмете овде.