Информације Публикације

Публикације

Преговори Србије и ЕУ

Аегументи за европуАргументи за Европу

 

 

 

 

Водич кроз преговореВодич кроз преговоре

Преговарање: поглавља 23 и 24Преговарање: поглавља 23 и 24

Функција аналитичке подршкеФункција аналитичке подршке у преговорима

Кохезиона политикаУпознајте кохезиону политику ЕУ

Постизање боље усклађености

Постизање боље усклађености кључних докумената у процесу приступања ЕУ

ПреговориИзрада преговарачких позиција за приступање РС

 

 

Начела кохезионе политикеУвод у начела кохезионе политике ЕУ

Квалитетном политиком задржавања кадроваКвалитетном политиком задржавања кадрова до одрживе интеграције Србије у ЕУ

Структуре и процедуре у преговоримаСтруктуре и процедуре за успешне преговоре о приступању

Летак о преговоримаЛетак о преговорима

Преговарање пољопривредаПроцес преговарања о приступању ЕУ у пољопривреди и руралном развоју

Студија о законодавном процесуСтудија о законодавном процесу

 

Приручник за преговарачке групеПриручник за преговарачке групе

Креирање политике преговораКреирање политике и преговори

Преговарање, регионална политикаПреговарање, регионална политика

 

Развојна помоћ

Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији - ИПА 2 (2014 - 2020)

Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији - ИПА 2 (2014 - 2020)

 

 

 

 

ИПА за почетникеИПА за почетнике

Водич кроз програмирање ИПА IIВодич кроз процес програмирања и праћења спровођења ИПА II

Информативна брошура за ИПАИнформативна брошура о ИПА

Приручник за приватни сектор

Припрема пројектног задатка

Програмирање ИПА средства

Израда логичке матрице

ИПА речник појмова

Десет година развојне помоћи РС

Примери пројеката

 

 

 

 

Програми прекограничне и транснационалне сарадње

Прекогранична сарадњаПрограми прекограничне и транснационалне сарадње 2014 - 2020.

Прекогранична сарадња

Прекогранична сарадњаПрекогранична сарадња

 

Европске интеграције

 

Аргументи за ЕвропуАргументи за Европу

 

 

 

 

Буквар европских интеграцијаБуквар европских интеграција

 

 

Како, зашто, да ли, када...Европска унија?Како, зашто, да ли, када...ЕУ?

Eвропски дневник 2016 - 2017.Европски дневник 2018 - 2019.

Ко је ко у европској интеграцији Србије

Ко је ко у европској интеграцији Србије

Кораци ка ЕУКораци ка ЕУ

9. мајДевети мај

 

Секторске политикe

 

Упознајте СЕКОУпознајте СЕКО

Водич кроз европске мреже за ОЦД

Стање у пољопривреди 2013Стање у пољопривреди 2013

Стратегија пољопривредеСтратегија пољопривреде

Брошура за пољопривреднике 2014

100 питања и одговора о ЕУ за пољопривреднике

Питања и одговори за привреднике

100 питања и одговора за привреднике о ЕУ

 

Комуникације и обука о ЕУ

ZbornikЗборник студентских радова о ЕУ 2019.

Зборник студенетских радоваЗборник студентских радова о ЕУ 2018.

Zbornik 17Зборник студентских радова о ЕУ 2017.

 

Митови о ЕУ

Митови о ЕУ

Водич кроз друштвене мрежеВодич кроз друштвене мреже за државне службенике на пословима информисања о ЕУ

Стратегија комуникацијеСтратегија комуникације

Организација стажирањаОрганизација стажирања у процесу приступања ЕУ

ОбукаОбука о ЕУ

Летак о Канцеларији за европске интеграције

ТаексТАЕКС

Национална стратегија СЦГ за приступање Европској унији

Народ се пита

 

 

 

 

Превођење

Језичке смерницеЈезичке смернице

Приручник за превођењеПриручник за превођење

Терминолошка упутстваТерминолошка упутства

 

Процес стабилизације и придруживања

Споразум о стабилизацији
и придруживању (ССП)

Процес стабилизације и придруживања

 

 

 

Aрхива

Проширена Европа

Регионална политика ЕУ

Управљање пројектним
циклусом у Србији

Методологија усклађивања
прописа-660 KB

Право конкуренције ЕУ