Смернице за сарадњу Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији

Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији је на састанку одржаном 18. марта 2016. године усвојиоСмернице за сарадњу Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и преговарачких група са представницима организација цивилног друштва, Националног конвента о Европској унији и Привредне коморе Србије након достављања Резултата скрининга. Текст Смерница је договорен у консултацијама са представницима Националног конвента о ЕУ, организацијама цивилног друштва и других заинтересованих актера, и представља основ за сарадњу између преговарачких група и заинтересованих актера током преговора о приступању Републике Србије Европској унији.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: