ЕУ донира 178,7 милиона евра за подршку кључним реформама у Србији

24. децембар 2013. |

Европска комисија је јуче усвојила национални програм за Србију за 2013. годину у склопу Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Програм вредан 178,7 милиона евра бесповратне помоћи ће Србији да спроведе реформе у кључним областима као што су владавина права, државна управа, социјална инклузија, развој приватног сектора, саобраћај, заштита животне средине, енергетика и пољопривреда. Те реформе представљају кључне елементе процеса европских интеграција Србије и директно ће унапредити свакодневни живот њених грађана. Усвајањем данашњег програма, бесповратна финансијска подршка Европске уније Србији од 2001. године достигла је вредност од 2,6 милијарде евра.

"Ово је била историјска година за односе Србије са Европском унијом, у којој је усвојена одлука о отварању преговора о приступању и ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању. Веома је важно да Србија искористи овај тренутак и да настави да енергично спроводи кључне реформе. Претприступна финансијска помоћ Европске уније, која од 2001. године до данас укупно износи 2,6 милијарде евра, помоћи ће у спровођењу тих реформи, и донеће грађанима Србије конкретне користи", изјавио је комесар за проширење и политику европског суседства Штефан Филе.

Програм ће помоћи Србији у области владавине права кроз подршку спровођењу националних стратегија за борбу против корупције, унапређење затворског система и јачање независности и надлежности правосудног система. Средства ће бити искоришћена и за јачање ефикасности царинске управе Србије као и система пограничне контроле.

Фондови ће такође бити употребљени за унапређење капацитета државне управе на централном и локалном нивоу развијањем система управљања јавним финансијама и система јавних набавки. Поред тога, у 34 општине на југу и југозападу Србије посебна пажња ће бити усмерена на развијање капацитета општинских управа, услова за пословање и инфраструктуре, као и на подршку спровођењу социјалне инклузије и политике запошљавања.

Развој приватног сектора ће бити подржан мерама које ће унапредити пословно окружење у Србији, ојачати конкурентност српских предузећа и подржати инвестиције намењене истраживањима и иновацијама. У области саобраћаја биће унапређени услови за пловидбу Дунавом.

Осим националног ИПА програма који је данас усвојен, додатни фондови Европске уније намењени Србији биће такође доступни и кроз Инструмент за цивилно друштво (2,5 милиона евра), ТЕМПУС програм (4 милиона евра), као и кроз Регионални стамбени програм за избеглице (12 милиона евра).

За више информација:

Инструмент претприступне помоћи

Финансијска помоћ Србији