Влада Србије усвојила документа неопходна за преговоре са ЕУ

23. септембар 2013. |

Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила све документе неопходне за успостављање структуре за вођење преговора о приступању Србије Европској унији.

Усвојена је анализа активности у процесу преговора, као и следећа документа:

- Одлука о образовању преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији

- Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

- Основа за вођење преговора и закључивање уговора о приступању Републике Србије Европској унији, са предлогом закључка

-  Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

- Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са правним тековинамаЕвропске унијеи њихове имплементације(скрининг)