ССП ступа на снагу 1.септембра

30. август 2013. |

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране,ступа на снагу 1. септембра 2013. године након што је ЕУ 24. јула 2013. године известила Србију да је окончан поступак ратификације.

Ступањем на снагу ССП биће образована тела која ће пратити спровођење Споразума а у којима ће представнике имати Србија и ЕУ - Савет за стабилизацију и придруживање, Одбор за стабилизацију и придруживање, као и Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање.

На дан ступања на снагу ССП престаје примена Прелазног споразума о трговини и трговинским а рокови који су почели да теку са почетком примене Прелазног споразума од 1. јануара 2009. наставиће без прекида да теку и након престанка његовог важења.

Информацију о томе шта доноси Споразум о стабилизацији и придруживању можете да преузмете ОВДЕ.