Eкспертске мисије Европске комисије у Београду

04. март 2013. |

У Београду од 4. до 8. марта 2013. године борави експертска мисија Европске комисије (ЕК) за област владавине права, која ће са представницима надлежних државних органа Републике Србије размотрити развој кључних аспеката владавине права у нашој земљи, сачинити анализу постојећег стања и тиме отпочети припрему за аналитички преглед законoдавства (скрининг).

Експерти ЕК ће најпре са представницима Министарства правде и државне управе разговарати о реформама у области правосуђа, уз осврт на независност и ефикасност тог система, на кривични систем и казнену политику. Посебно значајна тема биће борба против корупције, одосно политика спречавања и сузбијања корупције али и представљање конкретних случајевас с циљем да се процени стварна ефикасност постојећег система.

Борба против организованог криминала и других озбиљних облика криминала, укључујући борбу против дрога, трговине људима и оружјем биће такође веома значајна тема ових састанака,о којима ће чланови мисије разговарати са представицима Министарства унутрашњих послова.

Посебна пажња биће посвећена и стању економских и социјалних права и политици борбе против дискриминације, односно примена правног оквира у заштити особа са инвалидитетом, осетљивих група и ЛГБТ заједнице. Тема ће бити и мере које се предузимају с циљемспречавања мучења и нечовечног понашања и понижавајућег поступања, у складу са конвенцијом Уједињених нација чији је Србија потписник.