Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији за 2023. годину

24. октобар 2023. | Београд

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији за 2023. годину

На конкурсу за студентске радове о Европској унији, који је Министарство за европске интеграције расписало 29. марта 2023. године, најбоље оцењени су следећи радови:

  • Евроскептицизам, дезинформације на друштвеним мрежама и неинформисаност грађана о Европској унији: Како превазићи евроскептицизам у Србији?, студент Никола Влајнић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду (Прворангирани);
  • Дискурсне стратегије у дезинформацијама и манипулацијама о Европској унији и европским вредностима, студент Иван Суботић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (Другорангирани);
  • Француско-српски односи: цртице о позитивном наслеђу прошлости и савремено партнерство, у контексту европских интеграција, студент Игор Миросaвљевић, Факултет политичких наука у Београду, (Трећерангирани);
  • Спољнотрговински односи Србије и европске економске интеграције, Николина Робајац, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (Трећерангирани).

Имајући у виду да су два рада -  Француско-српски односи: цртице о позитивном наслеђу прошлости и савремено партнерство, у контексту европских интеграција, студента Игора Миросaвљевића и Спољнотрговински односи Србије и европске економске интеграције, студенткиње Николине Робајац, у укупном збиру оцена сва четири члана конкурсне комисије, освојили исти број бодова, донета је одлука да се на овогодишњем конкурсу за најбоље студентске радове о Европској унији доделе два трећа места.

Студентски радови и који имају више од 170 бодова (односно радови од првог до петог места на ранг листи)) биће објављени у електронском зборнику радова Министарства за европске интеграције.

Министарство за европске интеграције расписало је овај конкурс са циљем да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

На адресу Министарства стигао је 21 рад, при чему су сви пристигли радови испунили основне критеријуме и стандарде за припрему рада из конкурсне документације.  

Одлуку о најбоље рангираним радовима донела je конкурсна комисија у саставу: др Јелица Стефановић – Штамбук, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, др Владимир Вулетић, редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду, др Маја Лукић Радовић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Београду и др Предраг Бјелић, редовни професор на Економском факултету у Београду.

Одлуку о избору најбољих студентских радова о Европској унији и коначну ранг листу за 2023. годину, можете да преузмете овде.