Секторски састанак Унапређеног сталног дијалога у области саобраћаја, регионалног развоја и енергетике

19. фебруар 2009. |

Представници министарстава Владе и других надлежних институција представиће напредак учињен у области саобраћајне инфраструктуре, у усклађивању законодавства и јачању административних капацитета, укључујући услове транзитног саобраћаја и мере за безбедност саобраћаја, као и политику транспорта робе и путника. Представници Европске комисије инфомрисаће се и о новинама у Националној стратегији у области саобраћаја, укључујући приватизацију и реструктурирање, као и о практичној примени споразума о Заједничком европском ваздухопловном простору.

Посебна тема састанка је и регионална политика, односно правни и институционални оквир ове политике у Србији, припремама у овој области за класификацију Нутс 2 региона, као и тренутно стање у вези са припремама за компоненту три ИПА програма.

На састанку посвећеном енергетици, експерти надлежних министарстава и институција говориће о новинама у енергетској стратегији Републике Србије, о спровођењу Уговора о енергетској заједници, правној хармонизацији у области гаса и електричне енергије, о реструктурирању компанија у области енергетике. Посебно ће бити речи о енергетској ефикасности и коришћење обновљивих извора, приоритетним инфраструктуриним пројектима у оквиру Енергетске заједнице који су значајни за Србију, Извештају о напретку енергетске политике ЕУ, као и о другим питањима значајним за ову област.