Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности на нацрт Извештаја о заштити животне средине у оквиру стратешке процене утицаја на животну средину Интеррег Програма сарадње Хрватска-Србија за период 2021-2027. године

13. мај 2022. | Београд

Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности на нацрт Извештаја о заштити животне средине у оквиру стратешке процене утицаја на животну средину Интеррег Програма сарадње Хрватска-Србија за период 2021-2027. године

Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности  на нацрт извештаја о заштити животне средине у оквиру стратешке процене утицаја на животну средину Интеррег Програма сарадње Хрватска-Србија за период 2021-2027. године можете да преузмете овде.