ЕУ подршка унапређењу социјалних услуга на локалном нивоу

25. јaнуар 2022. | Београд

ЕУ подршка унапређењу социјалних услуга на локалном нивоу

Програм Европске уније (ЕУ) за локални развој, ЕУ ПРО Плус, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције, објавио је јавни позив за предлоге пројеката који треба да допринесу унапређењу социјалних услуга у 99 локалних самоуправа из два региона Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије.  

Европска унија је за овај позив определила укупно 600.000 евра а право учешћа имају организације цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване у некој од општина и градова укључених у реализацију програма као и локалне самоуправе (ЛСУ) у партнерству са представницима цивилног сектора.

Пројекти са којима се конкурише треба да допринесу унапређењу квалитета и одрживости социјалних услуга доступних на локалном нивоу, са посебном пажњом усмереном на осетљиве групе и то током периода појачаних потреба за овим услугама као што су пандемија или друга ванредна стања. 

У оквиру позива појединачни пројекти могу да добију подршку од 10.000 до 30.000 евра, а активности треба да допринесу побољшању постојећих или увођењу иновативних и/или интегрисаних социјалних услуга као и оних услуга за које је утврђено да недостају током кризе узроковане ковидом-19. 

Поред побољшања спремности и отпорности првенствено јавних институција али и других пружалаца социјалних услуга за могуће будуће ванредне ситуације и периоде криза, предложени пројекти посебну пажњу треба да усмере и на смањење негативних утицаја ковида на квалитет живота рањивих група.

Сам позив социјалне услуге дефинише као различите јавне услуге намењене пружању помоћи угроженим групама, као што су старије особе, особе са инвалидитетом, деца и млади, жене, Роми, и други, док услуге може да пружа јавна институција и организација цивилног друштва и првенствено подразумева услуге социјалне заштите, образовање и здравствену заштиту.

Више информација о овом позиву који је отворен до 28. фебруара 2022. године као и документација за пријављивање доступне су на интернет страници Јавни позив за унапређење социјалних услуга док ће три онлајн инфо-сесије бити одржане путем Zoom платформе на линку https://zoom.us/webinar/register/WN_v1nKr_tLSdOh2WJWykcVwg у следећим терминима:

●    у четвртак 27. јануара 2022. у 11 часова
●    у уторак 1. фебруара 2022. у 11 часова
●    у четвртак 3. фебруара 2022. у 11 часова.

За учешће на инфо-сесијама потребна је регистрација.