Информације Актуелности

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

2. децембар 2021. | Београд

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

На конкурсу за студентске радове о Европској унији, који је Министарство за европске интеграције расписало 18. августа 2021. године, најбоље оцењени су следећи радови:

1.   „Зелена агенда за Западни Балкан: изазови и перспективе зелене транзиције и одрживог развоја Србије“, студент Сава Митровић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду (Прворангирани);

2.    „Политика проширења Европске уније: ревидирана методологија, нови подстицаји и терминолошке забуне“, студенткињa Јована Попова, Факултет политичких наука Универзитета у Београду (Другорангирани);

3.    „Мали корак за човека, велики за човечанство: преимућства Републике Србије у превазилажењу последица пандемије КОВИД-19 и достизању одрживе будућности“, студенткињa Ивона Лескур, Филозофски факултет Универзитета у Београду (Трећерангирани).

Министарство за европске интеграције расписало је овај конкурс са циљем да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

На адресу Министарства стигло је укупно 17 радова, при чему је свих 17 радова задовољило основне критеријуме и стандарде за припрему рада, који су наведени у конкурсној документацији.

Одлуку о три прворангирана рада донела je конкурсна комисија у саставу: др Јелица Стефановић – Штамбук, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, др Владимир Вулетић, редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду и др Маја Лукић Радовић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Београду.

Конкурсна комисија је након читања и оцењивања свих радова, констатовала да су радови који су испунили критеријуме за оцењивање, на задовољавајућем академском нивоу. Међу пристиглим радовима није било случајева злоупотребе и плагирања садржаја.

Чланови конкурсне комисије сагласни су и у оцени да конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији представља важну иницијативу Министарства за европске интеграције која доприноси не само квалитетнијем и комплекснијем промишљању о ЕУ, заједно са свим процесима и трансформацијама које интеграција Србије овој заједници подразумева, већ и подизању нивоа свести међу студентима о значају академског писања и приступа темама које су од суштинског значаја за целокупно друштво.

Конкурсна комисија закључила је и да овај наградни темат доприноси бољем информисању јавности о значају европских интеграција за српско друштво.

Записник о евалуацији радова можете да преузмете овде.