Информације Актуелности

Састанак Координације за вођење преговора о приступању

11. јун 2021. | Београд

Састанак Координације за вођење преговора о приступању

Министар за европске интеграције и главни преговарач за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Јадранка Јоксимовић, председавала је данас састанком са координаторима свих шест преговарачких кластера, на којем су разматрали даље кораке Владе Србије у преговарачком процесу.

На редовном састанку, у складу са новоуспостављеном преговарачком структуром, учествовали су именовани координатори кластера тј. представници министарства задужени за области Основе, Унутрашње тржиште, Конкурентност и инкулзивни раст, Зелени договор и одржива повезаност, Ресурси, пољопривреда и кохезија и Спољни односи, као и други чланови Тима за подршку преговорима.

Министар Јоксимовић је са координаторима кластера анализирала елементе полугодишњег извештаја Европске комисије о прелазним мерилима за поглавља 23 и 24, у оквиру кластера 1 - Основе, као и све неопходне процедуре које смо спровели да би све обавезе из кластера 3 - Инклузивни раст и кластера 4 - Зелена агенда, дигитализација и одржива повезаност биле правовремено спроведене.

Закључено је да је Србија остварила значајан напредак у бројним областима, пре свега, у сектору владавине права, а посебно имајући у виду отежавајуће друштвене и економске околности у којима се процес проширења ЕУ одвија.

Наглашено је да ће Влада политички одговорно још бржом динамиком наставити да остварује циљеве на које се обавезала у приступном процесу, уз неупитну посвећеност свих надлежних институција.

Све ово, закључили су Јоксимовић и учесници састанка, требало би да доведе до одржавања политичке Међувладине конференције што је значајан корак у приступном процесу и на којој ће се потврдити и уобличити примена нове методологије за коју је Србија спремна у пуном капацитету.

Одлука о потенцијалном отварању кластера до краја јуна зависи како од процедура и времена неопходног да државе чланице припреме све неопходне документе, тако и од могућности постизања консензуса у погледу политичке одлуке свих држава чланица.

Свакако, ако се то не догоди током португалског председавања тј. до краја јуна, очекује се отварање кластера до краја ове године, речено је на састанку.

Оно што је за нас важно, нагласила је Јоксимовић, јесте то да смо као Влада и преговарачка структура спровели последњих месеци опсежне и захтевне активности.

У оквиру кластера 3 - Конкурентност и инклузивни раст усвојена је преговарачка позиција за Поглавље 10 - Информационо друштво и медији, усвојена је измена Закона о акцизама што је представљало захтевно мерило за Поглавље 16 - Порези, а и цела преговарачка позиција за Поглавље 16 је усвојена и послата Европској комисији, као и преговарачка позиција за Поглавље 19 - Социјална политика и запошљавање.

Такође, за кластер 4 - Зелена агенда, дигитализација и одржива повезаност у оквиру Поглавља 15 - Енергетика, усвојена су два комплексна Акциона плана, за обавезне резерве нафте и раздвајање у сектору гаса, што је представљало кључно мерило за ово поглавље.

Поред овога, усвојена је и Преговарачка позиција за Поглавље 15. Сва ова документа су прошла све формалне процедуре у Влади у Народној скупштини укључујући и консултације са Националним конвентом тј. цивилним сектором.

Извор: Танјуг