Информације Актуелности

Ј. Јоксимовић: Србија је храбро ушла у зелену транзицију

8. јун 2021. | Београд

Ј. Јоксимовић: Србија је храбро ушла у зелену транзицију

Србија је храбро и одговорно ушла у матицу промена глобалне трансформације, која укључује и прелазак на зелену економију, изјавила је данас министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.

Она је, на отварању Регионалне конференције "Транзиција ка зеленој економији", истакла да су јавне политике, а посебно оне везане за зелену агенду, нове начине рада, производње и потрошње и „бешумног“ преласка ка циркуларној економији, питања којима се баве све најразвијеније државе света, Европска унија па и Србија.

„Ова тема није преко ноћи постала само политичка, економска или филозофска тема и није само тема за левицу која хоће социјалну правду, слободу и зелену економију, већ је тема и за центар и за десницу, која хоће и будућност и чување породице и традиције и нације и компетитивне привреде“, рекла је Јоксимовић.

Оценила је да ова тема надилази идеологије и мора бити предмет интересовања свих актера у друштву за коју сви морају бити одговорни и то од централних нивоа власти, академске заједнице, локалне заједнице а посебно бизнис заједнице.

Јоксимовић је поздравила умрежавање пословних јединица широм Западног Балкана када је реч о зеленој економији.

„Моја кључна порука за данашњи скуп јесте неопходност партнерства и то на свим нивоима. Партнерства које премрежава традиционалне поделе јавних политика које дуго као да нису комуницирале и где смо имали раздвајање рада јавног сектора, актера пословног друштва, микропредузетништва, пословних националних удружења и међународних пословних удружења", нагласила је министар за европске интеграције.

Подсетила је да је у новој методологији преговора која је сада поглавља груписала у кластере, ЕУ између осталог идентификовала и кластер 4, који се односи на зелену агенду, дигитализацију или одрживу повезаност где су четири поглавља.

То су поглавље 21 које се односи на транс-европске мреже, затим 14 везано за транспорт, 27 за заштиту животне средине и поглавље 15 које се односи на енергетику.

„Све су ово значајна и повезана поглавља и морам да кажем да смо у последњих месец и по дана уз огромне напоре успели да припремимо цео кластер 4“, истакла је Јоксимовић.

Додала је да је припремљен и кластер 3, који се односи на инклузивни раст и компетитивност, где је осам преговарачких поглавља.

Као посебно важно за регион, нагласила је то што је недавно усвојена ИПА 3 финансијска перспектива 2021-2027. и навела да је Министарство за европске интеграције у оквиру ИПА 2 финансијске перспективе спровело важне пројекте повезане и са облашћу животне средине, дигитализацијом и одрживом повезаношћу а који имају значајну регионалну димензију.

„Кроз ИПА 3 финансијску перспективу која следи опредељена су значајна средства за све нас у региону али не више по националним алокацијама већ по пројектима и то оним који ће имати јак елемент повезаности и спровођења пројеката који се тичу пре свега кластера 4“, појаснила је Јадранка Јоксимовић.

Навела је да је Србија још прошлог лета кандидовала бројне пројекте од којих су неки већ прихваћени и углавном је реч о пројектима који се тичу зелене и дигиталне агенде.

Извор: Танјуг