Информације Актуелности

Испитивање заинтересованих страна за потребе израде ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2021-2027

24. мaj 2021. | Београд

Испитивање заинтересованих страна за потребе израде ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2021-2027

Процес израде ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2021-2027 је у току и у складу са тим спроводимо поступак јавних консултација како би се од заинтересованих страна добиле повратне информације о важности истакнутих циљева политика и додатно се одредили приоритети будућег Програма.

Позивамо вас да дате свој допринос у процесу израде будућег програма и идентификовања приоритета попуњавањем упитника који се налази на линку

Рок за попуњавање упитника је до 4. јуна 2021. године.